Go to the main text

Doosan

Language

Go

Home CSR
open CSR
Text Size Expand Text Size Reduce

CSR

Firma Doosan Power Systems wspiera odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, zarówno we własnej organizacji, jak i w swoim łańcuchu dostaw.

Nasza strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB) odzwierciedla naszą współpracę ze społecznościami w celu zapewnienia lepszej przyszłości dla wszystkich.

Nasza misja w obszarze SOB, jaką jest wspieranie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, jest głównym elementem podejmowanych przez nas decyzji, opracowywanych przez nas technologii oraz sposobach usprawniania naszego modelu biznesowego, produktów i usług.

Naszą misją jest zdobycie do 2020 r. miejsca na liście Najbardziej Podziwianych Firm magazynu Fortune, a ostatecznie osiągnięcie celu, jakim jest powstanie wiodącej globalnej firmy połączonej w ramach przedsiębiorstwa Doosan.

Naszym celem jest rozwój.Chcemy stać się godnym zaufania partnerem dla ludzi i społeczności na rzecz których wykonujemy usługi, poprzez proaktywne zaangażowanie czasu i zasobów w działania promujące zarówno rozwój przedsiębiorstwa, jak i rozwój społeczny.

Nasza strategia SOB wykracza poza tradycyjne działania charytatywne i filantropijne wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi, wzmacniając jednocześnie stabilność firmy.

Dzięki wdrożeniu strategii SOB nasza firma podziwiana jest za swoją działalność,szacunek dla ludzi, społeczności i środowiska, a także za wspólne dążenie do osiągnięcia celu i realizacji wartości we wszystkich obszarach działalności firmy Doosan.

Cele CSR

Up