Go to the main text

Doosan

Language

Go

Home Obszary działalności
open Instalacje oczyszczania spalin
 • Konwencjonalne elektrownie węglowe (na węgiel kamienny i brunatny)
 • Technologie kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym
 • Zakłady termicznego przekształcania odpadów (ZTPO)
 • Instalacje oczyszczania spalin
 • Technologie jądrowe
 • Konwencjonalne elektrownie węglowe (na węgiel kamienny i brunatny)
 • Technologie kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym
 • Zakłady termicznego przekształcania odpadów (ZTPO)
 • Instalacje oczyszczania spalin
 • Technologie jądrowe
 • Text Size Expand Text Size Reduce

  Budowa Elektrowni w Ramach Kontraktów
  “Pod Klucz”

  Korzystając z naszego doświadczenia w zakresie realizacji projektów “pod klucz” (EPC) oraz pełnej zdolności zarządzania projektami, jesteśmy wiodącą firmą w sektorze energetyki ,pozwalającą klientom na maksymalny zwrot z inwestycji.

  Instalacje Oczyszczania Spalin

  Instalacje Oczyszczania Spalin

  Nasze doświadczenie w zakresie instalacji oczyszczania spalin (IOS) obejmuje ponad 100 instalacji mokrego odsiarczania spalin oraz około 50 suchych instalacji odsiarczania CFB wykonanych na całym świecie, jak również specjalistyczne doświadczenie w zakresie spalania paliw o wysokiej zawartości siarki, takich jak węgiel brunatny.

  Jako centrum kompetencji oraz badań i rozwoju w obszarze instalacji odsiarczania spalin (IOS) w Grupie Doosan, koncentrujemy się na dostarczaniu najnowocześniejszych i przyjaznych dla środowiska technologii oczyszczania spalin.

  Dodatkowe informacje na temat technologii ograniczania zanieczyszczenia powietrza znajdują się na stronie firmy Doosan Lentjes.


  Up