Go to the main text

Doosan

Language

Go

Home Obszary działalności
open Technologie jądrowe
 • Konwencjonalne elektrownie węglowe (na węgiel kamienny i brunatny)
 • Technologie kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym
 • Zakłady termicznego przekształcania odpadów (ZTPO)
 • Instalacje oczyszczania spalin
 • Technologie jądrowe
 • Konwencjonalne elektrownie węglowe (na węgiel kamienny i brunatny)
 • Technologie kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym
 • Zakłady termicznego przekształcania odpadów (ZTPO)
 • Instalacje oczyszczania spalin
 • Technologie jądrowe
 • Text Size Expand Text Size Reduce

  Budowa Elektrowni w Ramach Kontraktów
  “Pod Klucz”

  Korzystając z naszego doświadczenia w zakresie realizacji projektów “pod klucz” (EPC) oraz pełnej zdolności zarządzania projektami, jesteśmy wiodącą firmą w sektorze energetyki ,pozwalającą klientom na maksymalny zwrot z inwestycji.

  Technologie Jądrowe

  Technologie Jądrowe

  Dzięki prowadzeniu działalności we wszystkich sektorach globalnej branży energetycznej mamy dostęp do technologii i wiedzy w zakresie realizacji projektów, które dają nam przewagę nad konkurencją w sektorze energetyki jądrowej.

  Wykonujemy pełen zakres prac inżynieryjnych, dostaw oraz prac budowlanych (EPC), od dostaw konkretnych komponentów do kompletnych systemów elektrowni i możemy działać jako partner w realizacji projektu lub jako wykonawca projektu pod klucz.

  Nasze doświadczone zespoły posiadają umiejętności i wiedzę pozwalające na płynną realizację projektu budowy nowych instalacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i procesów zarządzania projektem, innowacji oraz najlepszych praktyk opracowanych w ramach działalności naszej grupy na całym świecie.

  Dodatkowe informacje na temat realizacji kontraktów EPC w sektorze energetyki jądrowej znajdują się na stronie Doosan Babcock.


  Up