Go to the main text

Doosan

Language

Go

Home Obszary działalności
open Wtórna redukcja emisji NOx
 • Konwencjonalne kotły węglowe, kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym oraz kotły dla zakładów termi
 • Systemy spalania
 • Wtórna redukcja emisji NOx
 • Turbiny parowe
 • Konwencjonalne kotły węglowe, kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym oraz kotły dla zakładów termi
 • Systemy spalania
 • Wtórna redukcja emisji NOx
 • Turbiny parowe
 • Text Size Expand Text Size Reduce

  Wyposażenie Elektrowni

  Firma Doosan Power Systems dostarcza najnowocześniejsze kluczowe urządzenia do produkcji energii elektrycznej dla sektora energetyki cieplnej oraz jądrowej.

  Wtórna Redukcja Emisji NOx

  Wtórna Redukcja Emisji NOx

  Nasza w pełni zintegrowana seria rozwiązań umożliwia optymalizację systemów redukcji emisji tlenków azotu (NOx) i innych zanieczyszczeń, dzięki naszemu doświadczeniu w rozwoju technologii redukcji NOx, w tym technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji (SNCR) oraz selektywnej katalitycznej redukcji (SCR).

  Dodatkowe informacje na temat systemów wtórnej redukcji NOx znajdują się na stronie Doosan Babcock.


  Up