Go to the main text

Doosan

Language

Go

Home Aktualności
open Aktualności
Text Size Expand Text Size Reduce

Aktualności

| Doosan Power Systems

Doosan Lentjes z dumą obchodziło 40-stą rocznicę stworzenia technologii cyrkulacyjnego złoża fluidal

W dniu 14 czerwca firma Doosan Lentjes z dumą zaprosiła szereg wysokiej rangi specjalistów ze środowiska związanego z technologią cyrkulacyjnego złoża fluidalnego (CFB) z okazji 40-stej rocznicy nadania najważniejszych patentów w zakresie technologii spalania CFB i jej zastosowania w energetyce. Najstarsze z nich zostały nadane w 1976 r.

Wydarzenie miało na celu przypomnieć pełną sukcesów historię technologii spalania CFB rozwiniętą w ciągu ostatnich dziesięcioleci oraz omówienie przyszłych wyzwań technologicznych w kontekście przekształceń i wyzwań w energetyce. Dzięki unikalnemu połączeniu specjalistycznych wykładów i dyskusji panelowej uczestników, w tym poprzednich posiadaczy patentów technologii spalania CFB prof. dr Lothara Reha – jednego z nestorów technologii CFB - dr Martina Hirscha, dr Ludolfa Plassa oraz użytkowników instalacji, wydarzenie przyniosło udaną analizę ryzyk i szans.

Podczas dyskusji panelowej dr Ludolf Plass jasno podkreślił, że technologia CFB jest obiecującym rozwiązaniem, które spełnia wymagania przyszłej energetyki: “Użytkownicy instalacji muszą stawić czoła przyszłym wyzwaniom w zakresie wykorzystywanych rodzajów paliw, a także warunków ramowych, co oznacza, że elektrociepłownie muszą być elastyczne, jeśli chodzi o sprawne spalanie zmieniających się paliw - nawet tych o najtrudniejszych właściwościach. Instalacje CFB są w stanie rzetelnie wywiązać się z tych wymogów stanowiąc rozwiązanie, które skutkuje zarówno sprawnym, jak i przyjaznym dla środowiska wytwarzaniem energii w przyszłości.”

Instalacje spalania CFB dowiodły swojej elastyczności w szerokim zakresie spalania różnych rodzajów paliw, takich jak stałe paliwa kopalne, substytucyjne oraz paliwa niskokaloryczne, jak i spalanie biomasy, co odzwierciedla wysoki poziom adaptacji tej technologii oraz gwarantuje elastyczne i niezawodne wytwarzanie energii w przyszłości przy spełnieniu najbardziej rygorystycznych norm w zakresie emisji.

Doosan Lentjes z dumą obchodziło 40-stą rocznicę stworzenia technologii cyrkulacyjnego złoża fluidal Doosan Lentjes z dumą obchodziło 40-stą rocznicę stworzenia technologii cyrkulacyjnego złoża fluidal

List


Up