Go to the main text

Doosan

Language

Go

Home Aktualności
open Aktualności
Text Size Expand Text Size Reduce

Aktualności

| Doosan Power Systems

Polimex Energetyka i Doosan Lentjes dostarczy IOS w formule „pod klucz„ Dla PGE GiEK

Firmy Polimex Energetyka i Doosan Lentjes będące w konsorcjum, podpisały z PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra kontrakt na budowę instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP 206" w Elektrowni Pomorzany. Suma kontraktu to 97 milionów złotych netto.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie w formule „pod klucz” obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i optymalizację oraz przekazanie do eksploatacji kompletnej nowoczesnej instalacji odsiarczania spalin w technologii półsuchej wykorzystującej sorbent wapniowy oraz kompletnej nowoczesnej instalacji suchego odpopielania dla dwóch kotłów przepływowych typu Benson, każdy o nominalnym przepływie spalin wynoszącym około 270 tys. Nm3/h, charakteryzujący się nominalną produkcją suchego popiołu w ilości około 4,5 t/h, opalanych węglem kamiennym.

„Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy współpracować przy tak niezwykle ważnej inwestycji, która znacząco zredukuje negatywny wpływ szkodliwych emisji SOx dla naszego środowiska i stanowi nasz wkład w walkę o czyste powietrze dla Szczecina. Wspólnie z naszym partnerem technologicznym, zaoferowaliśmy klientowi najnowocześniejsze rozwiązania w obszarze systemów ochrony środowiska. Nasza inwestycja umożliwi zachować Elektrowni Pomorzany zdolności produkcyjne przy zaostrzonych i bardzo wymaganiach europejskich normach emisji oraz pozwoli na znaczące obniżenie śladu ekologicznego w województwie zachodniopomorskim. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, wspólnie z naszymi partnerami dostarczyliśmy instalacje redukujące szkodliwą emisję NOx lub SOx m.in. dla Elektrowni Kozienice, Zakładów PKN Orlen w Płocku czy EC Siekierki – powiedział Mirosław Skowron, prezes Polimex Energetyka.

„To kolejny sukces naszej firmy na rynku polskim we wdrażaniu nowoczesnych technologii energetycznych. Dzięki technologii zastosowanej przez Doosan Lentjes instalacja odsiarczania spalin dla kotłów BENSON bloków A i B będzie zabudowana za istniejącymi elektrofiltrami, co pozwoli na eksploatację kotłów zgodnie z wymaganiami polskiego prawa i zapewni redukcję zanieczyszczeń w spalinach umożliwiającą spełnienie wymagań zgodnych z projektowanym dokumentem referencyjnym BREF dla Dużych Obiektów Spalania.”– powiedział Mariusz Marciniak, dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią firmy Doosan.

Polimex Energetyka jest częścią Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal. Polimex Energetyka oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, zarówno w roli generalnego realizatora inwestycji, jak również w układach konsorcjalnych z innymi podmiotami, w tym z dostawcami technologii. Spółka Polimex Energetyka realizuje kontrakty dla największych polskich spółek prowadzących działalność w obszarze energetycznym.

Doosan Lentjes będący częścią Grupy Doosan to globalny lider w obszarze kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, technologii wytwarzania energii z odpadów oraz nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska technologii oczyszczania spalin. Doświadczenie Doosan Lentjes w zakresie instalacji oczyszczania spalin (IOS) obejmuje ponad 100 instalacji mokrego odsiarczania spalin oraz około 50 suchych instalacji odsiarczania CFB wykonanych na całym świecie.

Polimex Energetyka i Doosan Lentjes dostarczy IOS w formule „pod klucz„ Dla PGE GiEK Polimex Energetyka i Doosan Lentjes dostarczy IOS w formule „pod klucz„ Dla PGE GiEK

List


Up