Go to main contents

Nasi Ludzie

Każdy z pracowników Doosan ma swój wkład w rozwój Spółki, niezależnie od swoich indywidualnych zdolności i wiedzy. To nasi pracownicy reprezentują podstawowe wartości Doosan i przekładają je na praktykę.

Rozwój Ludzi

Pracownicy Doosan traktują innych ludzi z szacunkiem i godnością. My postrzegamy naszych pracowników jako jednostki indywidualne, a nie tylko jako środek do osiągnięcia zysku. Ludzie są w centrum naszego zainteresowania, dlatego z prawdziwą troską podchodzimy do ich rozwoju. Jest to nasz długoterminowy cel.

Inhwa

Nasi pracownicy rozumieją, że każdy jest ważny w osiągnięciu wspólnego sukcesu współpracowników i zespołu. Dążąc do wspólnych celów, jakie stawia sobie organizacja, budujemy współpracę na wzajemnym zaufaniu. Praca zespołowa w ścisłym znaczeniu tego pojęcia, oparta jest na uczciwości i koleżeństwie. Tak w Doosan definiujemy Inhwa..

Nieograniczone Aspiracje

W Doosan ludzie nie nakładają żadnych ograniczeń na swoje aspiracje, stale ustawiają sobie coraz wyższe cele i standardy. Kiedy mówimy "wyższe cele i standardy" nie chodzi tylko o bycie Numerem Jeden. Chodzi o takie cele, po osiągnięciu których ludzie odczuwają dumę. Nieograniczone aspiracje powodują, że poprzez nasze wysiłki ciągle staramy się podnieść poprzeczkę. Poczucie spełnienia po osiągnięciu naszych celów stanowi silną motywację, aby wychodzić poza kolejne ograniczenia i limity, co jednocześnie podsycane jest przez naszą ciekawość i pasję. Nasi ludzie czerpią pozytywne korzyści z tego cyklu, który spontanicznie i bez wysiłku prowadzi ich dążenia na następny poziom.

Otwarta Komunikacja

Pracownicy Doosan otwarcie się z sobą komunikują. Jest to możliwe, dzięki silnemu wzajemnemu zaufaniu pozwalającemu na swobodne wyrażanie opinii, niezależnie od stanowiska i stosunków zwierzchnictwa. Doosan chętnie przyjmuje proaktywne pomysły oraz konstruktywną krytykę. Kiedy popełniamy błędy, przyznajemy się. Nigdy ich nie ukrywamy. Ludzie, którzy przyznają się do błędów i dotrzymują obietnic są naprawdę godni zaufania. Takie zaufanie umożliwia otwartą komunikację.

Wytrwałość w Dążeniu

Nasi ludzie są wytrwali w dążeniu do realizacji nawet najtrudniejszych przedsięwzięć. W obliczu problemu, nigdy się nie poddajemy, lecz szczegółowo analizujemy i badamy każdą możliwość, dopóki nie znajdziemy odpowiedzi. Od pozostałych firm różnimy się sposobem definiowania wytrwałości. Na każdy problem i sytuacje patrzymy z wielu perspektyw, nie tylko opierając się na naszej ocenie i ocenie naszych istniejących zasobów. Ludzie Doosan praktykują "inteligentną wytrwałość" z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków i możliwości, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, od przygotowania do wdrożenia, aby osiągnąć założony cel. Wszystkim naszym działaniom towarzyszy jeden cel – pozytywne zakończenie. Jeżeli jest to konieczne, bez wahania, aktywnie poszukujemy nowych pomysłów, wiedzy, technologii i zasobów, niezależnie od miejsca ich pochodzenia. To umożliwia nam dostęp do najnowszych i najlepszych technologii, jak i utalentowanych pracowników znajdujących się na rynku pracy.

Priorytetyzacja i Koncentracja

Koncentracja i priorytety naszych ludzi nakierowane są na to, co najważniejsze. Niezależnie od tego co mamy zrobić, naszą pracę zaczynamy od ustalenia priorytetów. Po ustaleniu priorytetów, koncentrujemy nasze zasoby na sednie problemów, rozwiązując je raz na zawsze.

Click the following links to see more related topics.

Wizja

Wizja

Pragniemy stać się Dumną Globalną firmą Doosan – oferującą innowacyjne produkty i usługi podnoszące jakość życia ludzi i społeczności na całym świecie.

Nasza Strategia

Nasza Strategia

Strategia Doosan opiera się na zasadzie "2G" (Growth of Business by Growth of People) - rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi. 2G jest kołem, w którym ludzie napędzają rozwój biznesu, co z kolei zapewnia im szansę na awans. Doosan wierzy, że trwały sukces można osiągnąć tylko dzięki ludziom.

Sieć Globalna

Sieć Globalna

Dowiedź się o innowacjach wprowadzanych przez Doosan Power Systems na świecie.

Kariera

Kariera

Personal and company growth go hand-in-hand. They are mutually beneficial and foster both business and individual success. This view encapsulates our management vision.

Check back soon for new video contents
Download
Close