Go to main contents

Wyposażenie Elektrowni

Firma Doosan Power Systems dostarcza najnowocześniejsze kluczowe urządzenia do produkcji energii elektrycznej dla sektora energetyki cieplnej oraz jądrowej.

Światowej klasy technologia kotłowa

Nasi Klienci korzystają ze światowej technologii kotłowej gwarantującej ,że jeden z najważniejszych trzonów elektrowni będzie działał niezawodnie i wydajnie. Wykorzystując doświadczenie i technologię firmy Doosan Power Systems oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie budowy urządzeń kotłowych, obejmujące zarówno dwuciągowe jak i wieżowe generatory pary o parametrach nadkrytycznych.

Projekty naszych kotłów dwuciągowych są tak zoptymalizowane aby obniżać poziom emisji zanieczyszczeń oraz koszty eksploatacji. Są one dostępne zarówno jako jednostki do wytwarzania pary o parametrach podkrytycznych, jak i nadkrytycznych i mogą być opalane różnymi rodzajami węgla, w tym również węglem brunatnym. Technologia kotłów dwuciągowwch jest ekologiczna, niezawodna i wydajna spełniająca potrzeby instalacji opalanych paliwami kopalnymi.

Nasze kotły przepływowe na parametry nadkrytyczne zostały zaprojektowane tak alby produkować czystszą energię jednocześnie oferując wysoką wydajność oraz niezawodność podczas spalania różnych gatunków węgla, w tym również mokrego i suchego węgla brunatnego. Określają one nowe standardy wysoce zaawansowanej technologii generacji pary o parametrach nadkrytycznych.

CFB

Technologia CFB jest częścią naszego dziedzictwa, jako wiarygodna marka  dostarczająca wysoko sprawne kotły  z wbudowanym  wymiennikiem ciepła w złożu  fluidalnym (FBHE), mamy na swoim koncie realizacje o mocy dochodzącej do prawie 300MWe (~ 700MWth) oraz możliwość zaoferowania projektów kotłów o mocy do 500MWe (~ 1300MWth).

Koncentracja na ciągłym doskonaleniu i innowacji naszych produktów, pozwoliła nam opracować projekt, który jest bardziej spójny  i minimalizuje oddziaływanie kotła. W połączeniu z naszym procesem projektowania na podstawie parametrów, oferujemy nadrzędną wartość niezależnie od wykonywanego projektu. Dzięki technologiom czystszej produkcji energii, nasza sprawdzona technologia kotłów CFB zapewnia najniższe w swojej klasie poziomy emisji zanieczyszczeń. Wykorzystując złoże wapienne instalacja zapewnia, że ponad 90% dwutlenku siarki (SO2) jest wychwytywane i dzięki wieloetapowemu spalaniu przy temperaturze 850 ° C, oraz minimalizuje powstawanie tlenków azotu (NOx) i dostarczając wydajną instalację redukujące emisję.

Nasze kotły CFB zapewniają szereg dodatkowych korzyści:

  • Możliwość wykorzystywania szerokiej gamy paliw stałych i płynnych, w tym węgla kamiennego, brunatnego, biomasy, ubocznych produktów rafineryjnych, pulp, itd.
  • Wypalenia węgla w 98-99% w zależności od rodzaju paliwa
  • Możliwość pracy już przy 40% obciążenia, przy szybkości zmiany załadunku nawet do 3-7% na minutę w zależności od Państwa potrzeb
  • Zoptymalizowane parametry dla elektrowni konwencjonalnych  z parą o parametrach podkrytycznych, nadkrytycznych oraz instalacji w elektrociepłowniach.

Z ponad 100 bloków CFB Doosan Lentjes działających na całym świecie, nasi klienci zaufali nam, aby  nadal dostarczać innowacje, które zwiększają wartość ich biznesu w produkcji pary oraz energii.

Doosan Lentjes jest częścią Doosan i łączy w sobie międzynarodową  technologię kotłów CFB z globalnym zasięgiem Doosan Power Systems.

ZPTO

Nasza znana na całym świecie ekspertyza  inżynieryjna, projektowa, konstrukcyjna i serwisowa zapewnia wysoką sprawność oraz zaawansowane rozwiązania dla produkcji energii z odpadów, spełniając Państwa wysokie wymagania i rygorystyczne przepisy dotyczące emisji gazów do atmosfery.

Termiczne spalanie odpadów umożliwia powtórne ich wykorzystanie w przypadku gdy nie można ich przetworzyć w inny sposób. Wszyscy generujemy duże ilości odpadów - do 500 kg na osobe w roku w krajach uprzemysłowionych. Dostarczane przez Doosan Lentjes elektrozakłady przekształcające odpady, na  całym świecie pomagają chronić zasoby, oraz odzyskiwać energię używaną przy produkcji materiałów odpadowych.

Ten wysoce wydajny proces pozyskania energii jest dopasowany do Państwa potrzeb energetycznych – od wytwarzania energii cieplnej dla powiatów, do zastosowań przemysłowych - lub kombinacji powyższych.

Nasze światowej klasy rozwiązania termicznego spalania odpadów są wynikiem dziesięcioleci badań nad technologią. Nieustannie staramy się produkować coraz bardziej wydajne rozwiązania pozyskiwania energii z odpadów, pomagając Państwu osiągnąć cele zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne, podczas spalania odpadów komunalnych.

Nasze sprawdzone i przetestowane technologie pozyskiwania energii z odpadów oferują wysokiej wydajności systemy spalania, w tym:

Spalanie na ruszcie

Niezrównana elastyczność w doborze paliwa z Doosan Lentjes - szanowanego lidera w dziedzinie termicznego przetwarzania odpadów za pomocą spalania na rusztach - najbardziej popularna metoda termicznego przekształcania odpadów. Nasza solidna konstrukcja umożliwia spalanie zarówno odzyskanych paliw stałych(SRF) i paliw odpadowych(RDF) bez wcześniejszej obróbki.Najwyższa wydajność i niezawodność są zapewnione poprzez precyzyjnie skalibrowany przepływ przez centrum komory spalania oraz elementy generatora pary, jak również dzięki urządzeniom dostosowanym do wartości opałowej, zawartości wody i popiołu, i potrzeb wstępnego przetwarzania.

Ruszt tłokowy

Regulowana prędkość stworzyły większą potrzebę podsycania działania dla większej mocy i sprawności. Wybór chłodzonych powietrzem lub wodą prętów rusztu zależy od wartości grzewczej spalanych odpadów. Chłodzone wodą pręty rusztu, oferują trwałą, wysoką termiczną nośność do maksymalnie 1MW/m2 - idealną do spalania odpadów o wysokiej kaloryczności, takich jak odzyskane paliwa stałe (SRF). Dla większej elastyczności, chłodzenie prętów rusztu powietrzem może być łatwo wymieniane na chłodzenie wodą jeśli wystąpi długoterminowy wzrost wartości grzewczej paliwa, wymagający bardziej intensywnego chłodzenia.

Ruszt walcowy

Dostarczanie elastyczności, trwałości i wydajności; Stałe chłodzenie rolek powietrzem, zapewnia jeszcze wyższą kaloryczność spalanych odpadów, a nasz wałek rusztowy oferują długą żywotność prętów rusztu i proste warunki operacyjne.

Click the following links to see more related topics.

Nasze Zasady

Nasze Zasady

“The Doosan Way” to nasza filozofia na następne 100 lat rozwoju. Jest to duch płynący przez naszych ludzi.

Nasza Strategia

Nasza Strategia

Strategia Doosan opiera się na zasadzie "2G" (Growth of Business by Growth of People) - rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi. 2G jest kołem, w którym ludzie napędzają rozwój biznesu, co z kolei zapewnia im szansę na awans. Doosan wierzy, że trwały sukces można osiągnąć tylko dzięki ludziom.

Sieć Globalna

Sieć Globalna

Dowiedź się o innowacjach wprowadzanych przez Doosan Power Systems na świecie.

Check back soon for new video contents
Download
Close