Go to main contents

Kariera

Społeczność Doosan

Każdy pracownik Grupy Doosan przyczynienia się do rozwoju Firmy, niezależnie od indywidualnych zdolności i wiedzy. W trosce o ludzi, nasi pracownicy traktują innych z szacunkiem i powagą. Postrzegamy naszych ludzi jako indywidualne jednostki, nie tylko jako liczby wykorzystane do osiągnięcia większej wydajności firmy. Jak o że ludzie są istotą tego kim jesteśmy, wspieramy wszystkich w rozwoju, czyniąc ich doskonalenie się naszym priorytetem.

Inhwa

Doosan rozumie, że praca indywidualna jest kluczem dla wydajności zespołu. Każdy pracownik dąży do osiągnięcia wspólnych celów firmy opierając się na wzajemnym zaufaniu. Nasi pracownicy doceniają wartości prawdziwej pracy zespołowej, która opiera się na uczciwości i koleżeństwie.
W Doosan nazywamy to Inhwa.

Nieograniczone Aspiracje

Pracownicy Grupy Doosan nie uznają ograniczeń, stale poszukując wyzwań i nowych celów.
Wolność od ograniczeń pozwala, aby wysiłki i dążenia naszych pracowników stanowiły dla nich motywację do dalszej pracy. Poczucie osiągnięcia obranych wcześniej celów stanowi silną motywację i pozwala wznieść się ponad indywidualne limity. Wzajemna motywacja i dążenie do doskonałości mają ogromne znaczenie dla całej społeczności w Grupie Doosan.

Swobodna Komunikacja

Pracownicy Doosan są otwarci w relacjach interpersonalnych. Wszyscy darzymy się wzajemnym zaufaniem, które pozwala nam na swobodne wyrażania własnych oraz szanowanie cudzych opinii niezależnie od stanowiska. Nie oznacza to jednak, że nie możemy dopuścić się konstruktywnej krytyki mając ku temu podstawy. Nie ukrywamy popełnionych błędów – naprawiamy je i uczymy się ich unikać. Wierzymy, że ludzie, którzy przyznają się do własnych błędów są naprawdę godni zaufania. Takie zaufanie umożliwia swobodną komunikację.

Wytrwałość & Determinacja

Nasi pracownicy cechują się prawdziwą wytrwałością i determinacją w dążeniu do ukończenia powierzonych im zadań. Nigdy nie poddajemy się w obliczu problemu, ale stanowczo rozważamy każdą możliwość, dopóki nie znajdziemy rozwiązania. W wyjątkowy sposób definiujemy „wytrwałość”. Przyglądamy się sytuacji z wielu perspektyw, opierając się nie tylko na sobie i już istniejących rozwiązaniach. Pracownicy Doosan praktykują "inteligentną wytrwałość" polegającą na wykorzystaniu wszelkich dostępnych możliwości oraz środków, niezbędnych by osiągnąć cel. Przez cały czas pracy mamy na uwadze ideę pomyślnego zakończenia projektu. Jeżeli jest to konieczne, bez wahania poszukujemy nowych pomysłów, wiedzy, technologii i zasobów, niezależnie od ich pochodzenia. To pozwala nam na dostęp do najlepszych rozwiązań na rynku.

Priorytetyzacja i koncentracja

Nasi pracownicy skupiają na tym, co najważniejsze. Niezależnie od zadania, zawsze rozpoczynamy pracę od określenia priorytetów. Dzięki temu, możemy zmobilizować wszystkie dostępne zasoby i skupić się na najtrudniejszych i najważniejszych problemach skutecznie je rozwiązując.

Check back soon for new video contents
Download
Close