Go to main contents

Polityka Cookie

Niniejsza Polityka plików cookie reguluje korzystanie z plików cookie i wtyczek mediów społecznościowych na stronie internetowej Doosan Power Systems www.doosanpowersystems.com (dalej: „Witryna”).

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym urządzenia, które zawierają określone informacje, a czasem dane osobowe. Wtyczki mediów społecznościowych to małe oprogramowanie opracowane i dostarczone przez dostawców usług mediów społecznościowych, które dodają integrację z mediami społecznościowymi po wbudowaniu w Witrynę.

Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe inne niż za pomocą plików cookie i wtyczek mediów społecznościowych, w tym w związku z komunikacją z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, faksu i mediów społecznościowych oraz w związku z każdym zamówieniem lub zakupem, proszę zobacz nasze Ogólne zasady ochrony danych.

Odrębna Polityka ochrony danych wnioskodawcy reguluje przetwarzanie danych osobowych osób, które zdecydują się złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej „Working at Doosan” lub innych stron internetowych grupy Doosan.

1. OGÓLNIE

1.1. Administratorem danych przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie i wtyczek mediów społecznościowych w Witrynie jest Doosan Power Systems (dalej: „Doosan”, „my”, „nas”, „nasz”). Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail na adres dps.info@doosan.com.

1.2. Odniesienie w niniejszych Zasadach dotyczących plików cookie do niektórych przepisów ustawowych i wykonawczych obejmuje również wszelkie zmiany, zastąpienie lub unieważnienie tych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym wszelkie powiązane decyzje wykonawcze.

1.3. Doosan zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji, zmiany lub zmiany niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie według własnego uznania. Takie modyfikacje, zmiany lub poprawki będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej. Jeśli nie akceptujesz modyfikacji, zmian lub poprawek, musisz nas poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adresdps.info@doosan.com. Jeśli nie otrzymamy od ciebie takiego e-maila w ciągu trzech (3) dni roboczych po ogłoszeniu zmian w Polityce plików cookie na stronie internetowej, zostaniesz uznany za zaakceptowanego wszystkich takich zmian.

2. COOKIES

2.1. Możesz uniknąć umieszczania plików cookie, konfigurując ustawienia przeglądarki jako takie. Wskazówki dotyczące tego, jak to zrobić, można znaleźć tutaj:

Jednak niedozwolenie plików cookie podczas odwiedzania witryny może spowodować, że niektóre lub wszystkie funkcje strony przestaną działać poprawnie.

2.2. Podczas odwiedzania Witryny Doosan umieszcza wiele plików cookie. Większość danych dotyczących tych plików cookie, ich umiejscowienia i wykorzystania umożliwia identyfikację użytkownika, a Doosan wykorzystuje je, aby uzyskać wgląd w to, w jaki sposób Ty i inni odwiedzający korzystają z Witryny, gromadząc dane statystyczne i dotyczące użytkowania, umożliwiając Doosan zapewnienie lepszej obsługi użytkownika w Witrynie .

2.3. Doosan wie o następujących plikach cookie używanych w Witrynie:

Nazwa Rodzaj Cel, powód Okres przechowywania
Pliki cookie Adobe Analytics / Sitecatalyst Analityczne i statystyczne Używamy plików cookie Adobe Analytics w celu ustalenia, w jaki sposób Ty i inni odwiedzający korzystacie z naszej Witryny. Dzięki tym spostrzeżeniom jesteśmy w stanie zestawiać raporty w celu ulepszenia naszej witryny i usług. Te pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających witrynę, z której odwiedzający odwiedzili witrynę i odwiedzane strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie Adobe Analytics, zobacz: https://www.adobe.com/sea/priveacy/cookies.html - „_ga”: 2 lata
- „_gid”: 1 dzień

2.4. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystanie plików cookie Doosan. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy usunąć pliki cookie, które zostały umieszczone na Twoim urządzeniu. W tym celu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami producenta przeglądarki wymienionymi powyżej.

3. CELE, DLA KTÓRYCH DOOSAN WYKORZYSTUJE TWOJE DANE OSOBOWE

3.1. Doosan przetwarza dane osobowe w celu wykonywania analiz statystycznych, abyśmy mogli ulepszyć naszą stronę internetową, reklamę, produkty i usługi lub opracować nowe produkty i usługi.

3.2. Doosan może również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zachowania uzasadnionych interesów Doosan, jej podmiotów stowarzyszonych i partnerów lub strony trzeciej, jeśli rejestrację w Witrynie lub korzystanie z niej można uznać za (a) naruszenie niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie lub własności intelektualnej prawa lub jakiekolwiek inne prawo strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności dowolnej Witryny lub Doosan lub dowolnego z jej systemów powiązanych lub bazowych systemów z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego, złośliwe oprogramowanie lub jakakolwiek inna forma złośliwego kodu lub (c) w jakikolwiek sposób nienawistny, obsceniczny, dyskryminujący, oszczerczy rasistowski, złośliwy, krzywdzący lub w inny sposób nieodpowiedni lub nielegalny.

3.3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane policji lub organom sądowym jako dowód lub jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia niezgodnego z prawem działania lub przestępstwa popełnionego przez Ciebie w wyniku korzystania z dowolnej strony internetowej.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w art. 3 powyżej opiera się na prawnym obowiązku, do którego Doosan musi się zastosować lub do uzasadnionego interesu Doosan lub strony trzeciej.

4.2. Gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów, cele te obejmują:

  • Ciągłe ulepszanie strony internetowej Doosan, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia;
  • Ochrona naszej witryny, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed niewłaściwym użyciem i nielegalną działalnością;
  • Marketing i promocja naszych produktów, usług, marek oraz ogólnie udana komercjalizacja naszych produktów i usług.

5. DO KOGO DOOSAN WYSYŁA TWOJE DANE

5.1. Doosan polega na przetwarzaniu danych przez strony trzecie w celu udostępniania naszych stron internetowych i przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Te zewnętrzne podmioty przetwarzające mogą przetwarzać twoje dane osobowe w imieniu Doosan tylko po wyraźnej pisemnej instrukcji Doosan.
Doosan gwarantuje, że wszystkie zewnętrzne podmioty przetwarzające są wybierane z należytą starannością i są zobowiązane do przestrzegania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

5.2. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom w ramach grupy spółek Doosan. Zapewnimy jednak, że wszystkie podmioty Doosan dołożą należytej staranności, aby wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie.

5.3. Doosan nie wysyła danych osobowych w sposób umożliwiający identyfikację osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Doosan może jednak wysyłać anonimowe dane do innych organizacji, które mogą wykorzystywać te dane do ulepszania produktów i usług, a także do dostosowywania marketingu, prezentacji i sprzedaży tych towarów i usług.

6. LOKALIZACJA I PRZENIESIENIE

6.1. Doosan przetwarza Twoje dane osobowe w Korei Południowej.

7. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

7.1. Doosan dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3 powyżej.

7.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3 powyżej lub do czasu, gdy sprzeciwisz się przetwarzaniu twoich danych osobowych z powodów związanych z twoją szczególną sytuacją. Może to oznaczać, że nie możesz już korzystać z całości lub części naszej witryny. Doosan usunie dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne do celów określonych w art. 3 powyżej, chyba że:

  • Nadrzędny interes Doosan lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej w utrzymywaniu tożsamości naszych danych osobowych;
  • Obowiązek prawny lub regulacyjny albo nakaz sądowy lub administracyjny, który uniemożliwia Doosan ich odtajnienia.

7.3. Doosan podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub kradzieżą, a także przypadkową utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Dostęp personelu Doosan lub jego zewnętrznych podmiotów przetwarzających będzie wymagał jedynie wiedzy i będzie podlegał ścisłym wymogom zachowania poufności.

8. TWOJE PRAWA

8.1. Masz prawo zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Doosan, które dotyczą Ciebie. Doosan zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za wiele kolejnych wniosków o dostęp, które są wyraźnie składane za spowodowanie uciążliwości lub szkody dla Doosan. Każde żądanie określa, do których czynności przetwarzania chcesz skorzystać z prawa dostępu, i określa kategorie danych, do których chcesz uzyskać dostęp.

8.2. Masz prawo zażądać, aby wszelkie dane osobowe, które są nieprawidłowe, zostały poprawione bezpłatnie. Jeśli przesyłasz wniosek o korektę, do wniosku należy dołączyć dowód wadliwego charakteru danych, dla których żądana jest korekta.

8.3. Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, jeżeli dane te nie są już wymagane w świetle celów określonych w art. 3 powyżej lub jeśli skutecznie sprzeciwisz się przetwarzaniu twoich danych osobowych z przyczyn, które dotyczą konkretna sytuacja. Należy jednak pamiętać, że Doosan oceni wniosek o usunięcie w stosunku do:

  • Nadrzędne interesy Doosan lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
  • Zobowiązania prawne lub regulacyjne lub nakazy administracyjne lub sądowe, które mogą być sprzeczne z takim usunięciem.
Zamiast usunięcia możesz również poprosić Doosan o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli (a) kwestionujesz dokładność danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już potrzebne do wymienionych celów zgodnie z art. 3 powyżej.

8.4. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli jesteś w stanie udowodnić, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane z tymi szczególnymi okolicznościami, które uzasadniają taki sprzeciw. Jeśli jednak zamierzone przetwarzanie kwalifikuje się jako marketing bezpośredni, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bezpłatnie i bez uzasadnienia.

8.5. Masz prawo do otrzymywania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego wszystkich danych osobowych, które nam przekazałeś.

8.6. Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na ogólny adres HRSS@doosan.com. Żądanie skorzystania z prawa nie będzie interpretowane jako zgoda na przetwarzanie twoich danych osobowych wykraczające poza to, co jest wymagane do obsługi twojego żądania. Żądanie takie powinno jasno określać, z którego prawa chcesz skorzystać, oraz podać uzasadnienie, jeśli jest ono wymagane. Powinien również być opatrzony datą i podpisany, a do niego dołączona musi być skanowana cyfrowo kopia dowodu tożsamości, np. Paszportu, prawa jazdy itp. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Doosan może poprosić o podpisane potwierdzenie i dowód tożsamości.

Doosan niezwłocznie poinformuje cię o otrzymaniu tego żądania. Jeśli wniosek okaże się ważny, Doosan honoruje go tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej trzydzieści (30) dni po otrzymaniu wniosku.

Jeśli masz jakąkolwiek skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Doosan, prosimy o kontakt z naszym Biurem Ochrony Danych (andy.stephenson@doosan.com) masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Check back soon for new video contents
Download
Close