Go to main contents

CSR

Firma Doosan Power Systems wspiera odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, zarówno we własnej organizacji, jak i w swoim łańcuchu dostaw.

Nasza strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB) odzwierciedla naszą współpracę ze społecznościami w celu zapewnienia lepszej przyszłości dla wszystkich.

Nasza misja w obszarze SOB, jaką jest wspieranie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, jest głównym elementem podejmowanych przez nas decyzji, opracowywanych przez nas technologii oraz sposobach usprawniania naszego modelu biznesowego, produktów i usług.

Naszą misją jest zdobycie do 2020 r. miejsca na liście Najbardziej Podziwianych Firm magazynu Fortune, a ostatecznie osiągnięcie celu, jakim jest powstanie wiodącej globalnej firmy połączonej w ramach przedsiębiorstwa Doosan.

Naszym celem jest rozwój.Chcemy stać się godnym zaufania partnerem dla ludzi i społeczności na rzecz których wykonujemy usługi, poprzez proaktywne zaangażowanie czasu i zasobów w działania promujące zarówno rozwój przedsiębiorstwa, jak i rozwój społeczny.

Nasza strategia SOB wykracza poza tradycyjne działania charytatywne i filantropijne wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi, wzmacniając jednocześnie stabilność firmy.

Dzięki wdrożeniu strategii SOB nasza firma podziwiana jest za swoją działalność,szacunek dla ludzi, społeczności i środowiska, a także za wspólne dążenie do osiągnięcia celu i realizacji wartości we wszystkich obszarach działalności firmy Doosan.

Cele CSR

Click the following links to see more related topics.

Nasze Zasady

Nasze Zasady

“The Doosan Way” to nasza filozofia na następne 100 lat rozwoju. Jest to duch płynący przez naszych ludzi.

Nasza Strategia

Nasza Strategia

Strategia Doosan opiera się na zasadzie "2G" (Growth of Business by Growth of People) - rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi. 2G jest kołem, w którym ludzie napędzają rozwój biznesu, co z kolei zapewnia im szansę na awans. Doosan wierzy, że trwały sukces można osiągnąć tylko dzięki ludziom.

Sieć Globalna

Sieć Globalna

Dowiedź się o innowacjach wprowadzanych przez Doosan Power Systems na świecie.

Check back soon for new video contents
Download
Close