Go to main contents

Informacje o Firmie

W firmie Doosan Power Systems
projektujemy i dostarczamy dla klientów
na całym świecie inteligentne produkty i
rozwiązania dla energetyki, które
przyczyniają się do poprawy stanu
środowiska naturalnego dla przyszłych
pokoleń. Tworzymy prawdziwą wartość
dla naszych klientów.

Wizja

Pragniemy stać się Dumną Globalną firmą Doosan – oferującą innowacyjne produkty i usługi podnoszące jakość życia ludzi i społeczności na całym świecie.

Firmy

Łączymy bogate doświadczenie firm Doosan Lentjes i Doosan Babcock w obszarze zaawansowanego wytwarzania pary, oraz energii z odpadów jak również energetyki jądrowej z firmą Doosan Škoda Power, światowym liderem w obszarze projektowania i produkcji turbin.

Badania i Rozwój

Firma Doosan zaangażowana jest w prace badawczo-rozwojowe na najwyższym, światowym poziomie.

Check back soon for new video contents
Download
Close