Go to main contents

Warunki Korzystania

Warunki i zasady Korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej www.doosanpowersystems.pl

  1. 1. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. 2. Każdy Użytkownik Serwisu, korzystając z domeny www.doosanpowersystems.pl akceptuje bez żadnych zastrzeżeń postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. 3. Administrator niniejszym informuje, że Strona internetowa zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.
  4. 4. Użytkownik upoważniony jest do nieodpłatnego korzystania z udostępnionej mu treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku.
  5. 5. Kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczonych na stronie www.doosanpowersystems.pl do innych celów niż osobisty użytek, w szczególności do celów komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania niezgodne z powyższymi postanowieniami.
  6. 6. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej oraz z dokumentów dostępnych za jej pośrednictwem podlega poniższym warunkom i zasadom, które od czasu do czasu są modyfikowane. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na witrynie internetowej.

Niniejsza witryna jest prowadzona przez firmę Doosan Power Systems Limited zarejestrowaną pod adresem Doosan House, Crawley Business Quarter, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9AD United Kingdom Wszelkie występujące w niniejszych „Warunkach i zasadach odwołania do „Doosan Power Systems, DPS" (lub „my”, „nas” lub „nasze”) odnoszą się do Doosan Power systems Limited.

Check back soon for new video contents
Download
Close